dijous, 7 d’abril de 2016

Writings and lectures - 31

Escultura i ornamentació edilícia a Montserrat

13. L'atri de la basílica (II)

La decoració de l’ala porticada de ponent està dedicada preferentment a fer memòria dels sants pelegrins que han passat per Montserrat. Els elements utilitzats, que ara mirarem amb més detall, són les dues escultures, les inscripcions lapidàries i una llàntia de ferro.


Al centre mateix d’aquesta ala, en línia amb l’eix de la basílica, trobem incrustada al paviment una inscripció epigràfica sobre pedra negra, que comença Hinc quondam enixit, per indicar el lloc on havia estat l’altar de la Mare de Déu a la primeria, en l’església romànica, davant del qual sant Ignasi de Loiola va abandonar les armes militars per esdevenir “recluta de la nova sacra milícia que ell anava a fundar”, diu la inscripció llatina.


La mateixa intenció té aquesta altra inscripció mural, que els monjos van col·locar el 1603, fins i tot sis anys abans de la beatificació de sant Ignasi. Diu la inscripció B. Ignatius a Loyola hic multa prece... “Ací, Ignasi de Loiola amb grans precs i plors es va lliurar a Déu i a la Verge. Ací, com si fossin armes espirituals, es va revestir de sac. Ací vetllà i es va preparar per a fundar la Companyia de Jesús, l’any 1522”.


L’altra làpida del costat segurament té un origen molt semblant a la ignasiana, però aquesta és mercedària i està dedicada a sant Pere Nolasc. Diu: Hinc S. Petrus Nolasco... “Ací sant Pere Nolasc va acomplir el vot de visitar la Santíssima Verge i després de pregar molt i repetidament, es va determinar per primera vegada a fundar l’orde religiós, i després que la Verge se li aparegués a Barcelona, va instituir l’orde de la Mercè, l’any 1218”.


La llista de sants i de personatges il·lustres pelegrins de Montserrat és molt llarga. La làmpada de ferro forjat que penja de la volta al punt central d’aquesta ala va ser feta per a recordar-los indicant-ne solament els noms dels més coneguts; a la dreta són esmentats els sants Joan de Mata, Pere Nolasc, Ignasi de Loiola i Salvador d’Horta; i, a l’esquerra, els reis que es van distingir per la seva devoció a Montserrat: Jaume I el Conqueridor, Pere II, Joan I, Ferran II i l’emperador Carles.


Les escultures que trobem en sengles fornícules a banda i banda de l’entrada central a l’atri són de l’escultor Rafael Solanic (1895-1990). La del costat dret representa sant Antoni Maria Claret, amb indumentària episcopal com a arquebisbe de Cuba. El P. Claret fou missioner infatigable que recorregué els camins de Catalunya i fundà una congregació de missioners. Va visitar Montserrat diverses vegades i va afavorir la recuperació del monestir després de la desamortització. L’escultura fou inaugurada el 16 de maig de 1954 en ocasió de la visita a Montserrat de les relíquies d’aquest sant des de Vic.A la fornícula pariona del costat esquerre veiem l’altra escultura de Rafael Solanic feta per rememorar la visita que sant Ignasi de Loiola va fer a Montserrat, on la nit del 24 de març de 1522 va mudar els vestits de cavaller i la seva espasa militar pel saial i el bordó de pelegrí i vetllà les noves armes davant l’altar de Santa Maria; d’aquesta manera iniciava de forma visible el canvi de vida cap a la santedat. Amb l’avinentesa del IV centenari de la mort de sant Ignasi, el 27 de maig de 1956, els jesuïtes de Catalunya portaren de Roma a Montserrat una relíquia insigne d’aquest sant i n’inauguraren l’escultura de Solanic.